Het digitaliseren van negatieven, dia’s en/of oude foto’s.

Wij bieden u de dienst uw oude negatieven of dia’s binnen te brengen zodat deze dankzij onze voorziene apparatuur kunnen worden omgezet naar een digitaal bestand. Dit geldt ook voor oude foto’s die niet meteen hoeven bijgeprint te worden

De foto’s zijn op een eenzelfde en multifunctioneel formaat zodat ze voor eender welk doeleinde kunnen worden gebruikt. Denkende aan slideshows, stambomen, archiveringen etc.

De bestanden worden gecorrigeerd op kleur, formaat en vernieuwd wanneer beschadigd.

Prijzen